Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige. 4 medlemmer udpeges af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse, mens Fonden Roskilde Festivals bestyrelse selv kan udpege 1-2 supplerende medlemmer.

Christian Folden Lund, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2016. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: Group CCO, BC Hospitality Group

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i AS3 A/S, bestyrelsesmedlem i Profil rejser A/S, bestyrelsesmedlem i VEO ApS, bestyrelsesmedlem i Trap Danmark

KOMPETENCER: Medie- og forretningsmand med erfaring i at opbygge digital- og underholdningsforretning.

Jacob Tielbo Bøtter, næstformand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2015. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Selvstændig konsulent

LEDELSESHVERV:
Direktør for forlaget Fat Cat Press ApS, rådgiver for en række start-ups, heriblandt CPH Village og Ernit, medlem af Roskilde Kulturservice bestyrelse

KOMPETENCER: Kendskab til unge og den digitale branche

Steen Jørgensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2010. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Direktør på spillestedet Vega

LEDELSESHVERV:
Bestyrelsesmedlem i Kulturbegivenhedsfonden Odd Production, bestyrelsesmedlem i Fonden Gjethuset, medlem af repræsentantskabet Sankt Annæ MBK

KOMPETENCER: Mangeårigt kendskab til musikbranchen.

Martin Høyer-Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2024.

STILLING: CEO, North-East Family Office

LEDELSESHVERV: Direktør for en række selskaber med relation til North-East Family Office-koncernen og M2H-koncernen.

Derudover: Bestyrelsesformand Liljeborgfonden, bestyrelsesformand North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand North-East Venture ApS, bestyrelsesmedlem Inno-Overblik ApS, bestyrelsesmedlem Julemærkefonden, bestyrelsesmedlem Liljeborg Ejendomme A/S, bestyrelsesmedlem 919 by E&B A/S, bestyrelsesmedlem Grant Compass A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto A/S, bestyrelsesmedlem Hemonto Group Holding ApS, bestyrelsesmedlem Investeringsaktieselskabet Af 11. februar 2012, bestyrelsesmedlem Little Miracles International A/S, bestyrelsesmedlem Little Miracles International Holding ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Investment ApS, bestyrelsesmedlem North-East Health Care Holding ApS, bestyrelsesmedlem Bjarne Henrichsen Consulting ApS, bestyrelsesmedlem Henrichsen Invest ApS, bestyrelsesmedlem Mikkel Madsen ApS

KOMPETENCER: Økonomi- og regnskabsmæssige forhold samt erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Lene Tanggaard

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Professor og Viceinstitutleder ved Institut for Kommunikation & Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

LEDELSESHVERV: Medlem af driftsbestyrelsen for Nordjyske Medier A/S, medlem af bestyrelsen, Inge Lehmanns legat, Videnskabernes Selskab, medlem af repræsentantskabet, Dansk Psykologisk Forlag, medlem af repræsentantskabet, Brandbjerg Højskole, medlem af Advisory Board ved Kaospiloterne, medlem af Advisory Board, Aarhus Vand, medlem af Advisory board, Filmby Aarhus, medlem af Innovation Advisory board, Aarhus Kommune, medlem af hovedbestyrelsen, Jysk Børneforsorg

KOMPETENCER: Indsigt i psykologi, pædagogisk-psykologi, ledelse, kreativitet og innovation samt bestyrelses- og udvalgserfaring.

Lotte Hansen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Nuværende valgperiode udløber 2022.

STILLING: Stifter #iLoveGlobalGoals og partner Hansen & Ersbøll Agenda. Cand.scient.pol. og journalist.

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand Golden Days, Advisoryboard Center for Politik og ledelse, CBS

KOMPETENCER: Politik, samfund og bæredygtighed. Arbejder med Mobilisering, Agendasetting, Verdensmål, partnerskaber og handlekraft til unge.