Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival

Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige og vælges på en årlig generalforsamling af foreningens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter de strategiske rammer og uddeler hvert år festivalens overskud til velgørende formål. Bestyrelsen kan selv supplere sig med to medlemmer.

Lars Frelle-Petersen, formand

Indtrådt i bestyrelsen: Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Valgperioden udløber i 2021.

Stilling: Direktør i Dansk Industri (DI).

Ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem IT-Universitetet, Bestyrelsesmedlem i Denmark Bridge, Bestyrelsesmedlem i DIBD a/s, Bestyrelsesmedlem i MADE

Kompetencer: Omfattende Ledelseserfaring. Beskæftiget sig indgående med digitalisering i offentlig sektor og private virksomheder. Stor erfaring med strategiudvikling og eksekvering. Omfattende erfaring med den offentlig sektor.

Marianne Ifversen, næstforkvinde

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2016. Genvalgt i 2019. Valgperioden udløber i 2022.

STILLING: Overlæge på Rigshospitalets børneafdeling

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Fonden The Lake

KOMPETENCER: Nationalt og internationalt musik- og branchekendskab, kunst, ungdomskultur, frivillighed, branding, strategi. Erfaring med ledelse gennem en række aktuelle og tidligere både nationale og internationale bestyrelsesposter i relation til civile job. 

Hanne Bak Lumholt

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen som menigt medlem i 2010, genvalgt i 2011, 2014 og 2017. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Direktør i COK.

LEDELSESHVERV: Direktør i COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, medlem af referencegruppen for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, bestyrelsesmedlem i Kommunekredits Uddannelsesformand.

KOMPETENCER: Frivillighed, foreningsliv, mere end 15 års ledelseserfaring fra lederstillinger i den offentlige sektor, stor erfaring med samspil med politikere, strategiarbejde, implementering, økonomi, digitalisering og samspil med NGO'er.

Michael Røscher 

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2011. Genvalgt i 2014 og 2017. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Folkeskolelærer på Sct. Jørgens Skole i Roskilde samt deltidsansat på Trekking Bureauet i Roskilde

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesmedlem i Skt. Josefs Skole i Roskilde

KOMPETENCER: Frivillighed, ungdomsliv

Gry Dahl-Jensen

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2018. Valgperioden udløber i 2021.

STILLING: Regnskabschef på spillestedet Gimle i Roskilde.

LEDELSESHVERV: Ingen.

KOMPETENCER: Økonomi, frivillighed, foreningsliv, ungdomsliv, nationalt branchekendskab, ledelse.

Thomas Windfeldt Arnø

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Valgperioden udløber i 2022.

STILLING: Direktør for Kunstig intelligens, INVIXO

LEDELSESHVERV: INVIXO, SAP, Forsvaret

KOMPETENCER: IT, Procesoptimering, Projektledelse, Frivillighed, Strategi

Pernille Drost

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Udpeget af bestyrelsen. Indtrådt i bestyrelsen i 2017. Genudpeget i 2018 og 2019. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek.

LEDELSESHVERV: Diverse udvalg og råd indenfor kulturformidling og biblioteksudvikling. Derudover medlem af Roskilde Kulturservice bestyrelse.

KOMPETENCER: 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde både som frivillig og professionel i fagbevægelsen, interesseorganisationer og det private arbejdsmarked. Fuldtidsformand i fagforeningen Bibliotekarforbundet. Derudover har jeg været bestyrelsesmedlem i forskellige udenlandske biblioteksorganisationer.