Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice består af fire generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige.

Søren Kaare-Andersen, formand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: 
Direktør for Bikubenfonden.

LEDELSESHVERV:
Formand for revisions- og risikoudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, formand for revisions- og risikoudvalget i Arkitekternes Pensionskasse, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, formand for bestyrelsen i Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i BIFI A/S, næstformand for bestyrelsen i Enkotec A/S, bestyrelsesmedlem for Boligselskabet KAB, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Ejendomsselskab P/S, medlem af bestyrelsen i Fonden for Socialt Ansvar, medlem af bestyrelsen for Nunafonden, medlem af Nationalmuseets Museumsråd, medlem af bestyrelsen for H.P. Lorentzens Stiftelse

KOMPETENCER: Kendskab til erhvervsdrivende og velgørende fonde samt investering og regnskab.

Pernille Drost, næstformand

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: Indtrådt i bestyrelsen i 2019. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Vicedirektør ved Det Kgl. Bibliotek.

LEDELSESHVERV: Diverse udvalg og råd indenfor kulturformidling og biblioteksudvikling. Derudover medlem af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: 20 års erfaring med bestyrelsesarbejde både som frivillig og professionel i fagbevægelsen, interesseorganisationer og det private arbejdsmarked. Fuldtidsformand i fagforeningen Bibliotekarforbundet. Derudover har jeg været bestyrelsesmedlem i forskellige udenlandske biblioteksorganisationer.

Stefan Gejsing

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2019. Valgperioden udløber i 2021.

Stilling: Musikbooker

Ledelseshverv: Ingen

Kompetencer: Kendskab til musikbranchen og unges musikforbrug, frivillighed og ledelse, programlægning af kulturbegivenheder

Christian Lynge

Medarbejdervalgt repræsentant

Indtrådt i bestyrelsen: 2014. Genvalgt i 2016, 2018. Valgperioden udløber i 2020.

Stilling: Servicechef

Ledelseshverv: Medlem af Gimles bestyrelse

Kompetencer: Ledelse, personalehåndtering, frivillighed

Jacob Tielbo Bøtter

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Valgperioden udløber i 2019.

STILLING: Selvstændig konsulent

LEDELSESHVERV: Direktør for forlaget Fat Cat Press ApS. Rådgiver for en række start-ups, heriblandt CPH Village og Ernit. Medlem af Fonden Roskilde Festivals bestyrelse.

KOMPETENCER: Kendskab til unge og den digitale branche.

Gertrud Lindberg Tefre

INDTRÅDT I BESTYRELSEN: 2018. Genvalgt 2019. Valgperioden udløber i 2020.

STILLING: Chef, AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø, Aarhus Universitet

LEDELSESHVERV: Bestyrelsesformand, børne- og ungdomsstrygerorkester, MusikSak

KOMPETENCER: Personaleledelse, Personaleadministration, Organisationsudvikling, Ledelsesudvikling, Økonomisk ledelse, Kommunikation, Proces- og projektledelse, Procesoptimering og effektivisering, Digitalisering